ஆனந்த் மீண்டும்  தன் பட்டத்தைத் தக்க வைத்துக் கொண்டார்!!!!!

ஆனந்த் ஜெயிப்பார் என்று நினைக்கவில்லை. I’m glad I was wrong.

இது வெற்றியில் திளைக்க வேண்டிய நேரம்.

விவரங்களைப் பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாம்!!!!!!!!!!!!

ஆனந்த் நிஜமாகவே  “விஸ்வநாதன் ஆனந்த்தான்” !!!!!!

Advertisements